Dette er noe av det du bør passe på ved valg av leverandør innen sosial rekruttering

 

Har du vurdert å få bistand til å fremme dine stillinger eller ditt Employer Brand på sosiale og digitale medier?

 

I alle bransjer må en stille de riktige spørsmålene på veien mot valg av en riktig leverandør for sitt selskap og sitt behov. Mediebransjen og sosial rekruttering (bruk av sosiale og digitale medier i rekrutteringsprosess) er intet unntak. Vi vil her ta for oss noen punkter som vi mener er grunnleggende og som vi ser bedrifter ofte ikke er klar over / tenker over, eller glemmer å avdekke, før de tar valget.

For å nå ut til, samt påvirke riktig målgruppe til handling, er det først og fremst viktig å være bevist på at det er vesentlige forskjeller på hvordan en går frem og legger opp strategien når en skal fremme sine produkter / tjenester / merkevare vs. sine stillinger eller sitt Employer Brand, samme om en bruker interne eller eksterne ressurser. Vi har også skrevet noe mer utdypende om dette tidligere. Du kan lese mer ved å klikke her.

 

  1. En rekrutterer sin kompetanse

Punkt en vil derfor være å sørge for at din neste leverandør ikke bare har en kompetanse som gjelder mediene og deres målrettingsverktøy, men at de har kompetanse innen rekruttering og bistår deg med å bygge kampanjer fra ditt, kandidatens og en rekrutterer sitt perspektiv og forståelse. Rådgiver må også enkelt kunne forklare og vise de grunnleggende prinsippene som gjøre at forskjellen blir stor. Leverandøren må også ha markedsforståelse og kunne være en sparringspartner som setter seg inn i og forstår ditt unike rekrutteringsbehov. Avdekk gjerne om det finnes lærdom fra leverandøren sine tidligere kampanjer, som kan bistå til å løse ditt behov.

 

  1. Spending

Hvor mye som går til spending er et viktig spørsmål å stille og noe leverandøren bør nevne uoppfordret. Prisen for en kampanje vil kunne deles i to. Den delen som leverandøren skal ha for å gjøre beskrevet jobb og spendingen. Spending er altså hvor stor andel av prisen leverandøren ikke beholder selv, men som går direkte til å kjøre kampanjen i de respektive mediene (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter osv). Hva som er en rimelig kampanje vil kunne være et definisjonsspørsmål, men det sier seg selv at hvis kampanjen blir så rimelig at leverandøren umulig kan legge nok inn i mediene, så bør varsellampene blinke. Det hjelper lite hvor godt leverandøren bygger og målretter dine kampanjer (og hvor pent og flott det ser ut), hvis det ikke legges nok penger direkte inn i mediene fra budsjettet.

 

  1. Strategi og behovsforståelse

Før en kampanjekjøring, sørg for at du får en overordnet beskrivelse av hvordan de har tenkt å legge opp strategien – hvordan og hvem de har tenkt å målrette. På den måten vil leverandøren måtte vise sin kompetanse og at de har forstått hvem du (ved en stillingsutlysning for eksempel) er ute etter å nå samt hvordan de vil bruke mediene sine verktøy for å nå disse. Vi ser dessverre alt for mange eksempler på kampanjer hvor valg av målrettingskriterier (en av de viktigste oppgavene ved jobben) i stor grad uteblir (ikke gjøres grundig) og hvor den som publiserer lar det meste være opp til algoritmen. Mindre jobb og kanskje lavere pris, men vil høyst sannsynlig gi et dårligere resultat. Spesielt hvis det i tillegg ikke er lagt nok inn i spendingen (punkt 2).

 

  1. Betaler du for andre sin trafikk og merkevarebygging?

Sørg for at du ikke ender opp med å betale for leverandøren sin merkevarebygging og trafikk. Så langt det lar seg gjøre bør kampanjer legges under din profil og fremme ditt Employer Brand. Hvis dere har gode bedriftssider på for eksempel Facebook og LinkedIn, sørg for at byrået har gode rutiner for administrasjonstilgang og at de kun er opptatt av å fremme deg og gjøre kandidatreisen så effektiv som mulig.

Det er en grunnleggende forståelse når det kommer til kandidatreisen, at jo flere «klikk» som en mulig arbeidstaker må utføre, jo flere kan en miste på veien. Har bedriften din for eksempel en egen stillingsbase på hjemmesidene (som er brukervennlig), sørg ved stillingsannonsering for at du får all trafikken – hvis det skal lenkes til en ekstern side. Ha alltid kandidaten og deres reise i tanken. Kommer de direkte til din side, vil de lande som forventet og de vil umiddelbart ha tilgang til mye mer informasjon om akkurat ditt selskap. Godt for deg og godt for kandidaten.

 

 

Erfarent og spesialisert byrå

Post Social (postsocial.no) er et av Norges mest erfarne byråer spesialisert innen rekruttering via sosiale og digitale medier. Vi sitter med over 20 års erfaring innen rekruttering. En erfaring som strekker seg fra rekrutteringsbyrå til stillingsbaser og noen av Norges største mediebaserte «jobbmarkeder». Vi har sett perspektivet fra de fleste aktører sitt ståsted. I 10 år nå har vi i tillegg skaffet oss omfattende erfaring innen bruk av sosiale og digitale medier i rekrutteringsprosessen. En erfaring som kommer / kan komme deg til gode. Sannsynligheten er meget stor for at vi har kjørt en lang rekke kampanjer som ligner ditt behov og dine utfordringer tidligere. Vi har kjørt kampanjer på alt fra klauvskjærere til HR-rådgivere og administrerende direktører. Vi har også funnet svært suksessfulle og kreative løsninger for å komme i dialog med markedet. Vår erfaring strekker seg både nasjonalt og internasjonalt.

 

Kompetanse, priser og spending

Våre rådgivere har en veldig transparent arbeidsmetodikk og er ivrige etter å vise av sin kompetanse. Ved å bruke oss vil du få kvalifiserte råd og løsninger, tilpasset ditt behov, ditt budsjett og ut fra vår lærdom og erfaring. Vel viten om hva som skal til for å oppnå suksessfulle kampanjer (spending, research, produksjon, overvåkning, osv) konkurrerer vi ikke på pris men på resultat. Vår prisstruktur er et resultat av erfaring fra tusenvis av kampanjekjøringer gjennom årene og er både transparent og lett å forstå. Du får vite eksakt hva dine budsjetter brukes til og hva som blir gjort. Vi setter oss godt inn i ditt behov og du vil få en overordnet beskrivelse av hvordan vi har tenkt å kjøre målrettingen for hvert eneste oppdrag. Vi utnytter teknologien der vi kan, men mange elementer av en god kampanjekjøring er avhengig av godt menneskelig håndverk og kunnskap. Dette må ikke undervurderes.

 

«Motoren» som få ditt selskap til å skinne

Vi har ingen egen stillingsbase eller andre teknisk krevende interne løsninger som krever ressurser. Ressurser du til syvende og sist må betale for. Derfor kan vi også bruke mer av budsjettene til spending. Vi har i rekrutteringssammenheng lært oss å utnytte verktøyene andre har bygget (som de sosiale mediene) til fingertuppene. Vi jobber på dine vegne, for å fremme dine stillinger (eller Employer Brand) og har som målsetning å gjøre kandidatreisen for din neste arbeidstaker så effektiv som mulig. Vi pleier å si vi kun skal være «motoren» bak, som får din bedrift til å skinne ovenfor potensielle arbeidstakere i sosiale og digitale medier. Nettopp derfor er det høyst sannsynlig at også du har sett veldig mye til, og kanskje også har blitt rekruttert selv på grunn av, våre kampanjekjøringer gjennom årene – uten å vite det.

 

Samsvarer så alt dette med kunden sin opplevelse av å bruke Post Social, lurer du. Bedøm selv og se hva noen av våre kunder sier ved å klikke her

 

Vil du høre mer om dette og mer. Ta gjerne kontakt med oss på 66 98 00 88 eller post@postsocial.no

 

Lykke til med rekrutteringen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Aktuelt

Endrede krav til innhold i arbeidsavtaler

Fra 1. juli 2024 endres kravene til hvilke opplysninger som skal være med i arbeidsavtaler / arbeidskontrakter. Dette gelder arbeidsavtaler som bli inngått etter 1. ...
Aktuelt

Jobber du med HR og rekruttering? Kaster du bort budsjettet på dårlige medievalg?

Til tross for at arbeidsledigheten i Norge er lav, er antall ledige stillinger fortsatt høy. Behovet for ansatte er altså stort selv om økonomien hos ...
Aktuelt

Olav Thon Gruppen velger Post Social

  Det er med glede vi kan informere om at Olav Thon Gruppen har valgt Post Social som leverandør for alle sine selskaper. Avtalen innebærer ...