Personvernerklæring

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Post Social samler inn og bruker personopplysninger. Post Social har også forankret og gjort tilgjengelig for alle, via skriv, interne rutiner for behandling av personopplysninger. Personvern er også eget tema ved opplæring nye ansatte.

Post Social, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt eller via andre kanaler som sosiale- og digitale medier (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.postsocial.no

Daglig leder har det daglige ansvaret for Post Social sine behandlinger av personopplysninger på postsocial.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

StudioX er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Post Social og Creative Heads som har tilgang til opplysningene som samles inn. 

Nettstatistikk

Post Social samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på postsocial.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Post Social til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på postsocial.no:

Informasjonskapsel blir lagt på din PC hvis du besøker Post Social fra Google, Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat, TikTok eller LinkedIn. Vi kan med dette indentifisere hvor ditt besøk har kommet fra og synliggjøre informasjon til deg i de representative mediene.
For en full oversikt over hvilke informasjonskapsler vi bruker, trykk her.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Kommentarer på www.postsocial.no/category/blogg

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.

Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg på www.postsocial.no

Når du deler innlegg, legges informasjonen hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Nyhetsbrev

Post Social sender ut nyhetsbrev regelmessig via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Kontaktskjema

Via Post Social sine hjemmesider kan en sende inn forespørsel på lik linje som via mail. Opplysningene som registreres går rett inn i vårt mailsystem og både besvares og behandles derfra. Våre rutiner i forbindelse med epost-systemer omtales videre i dokumentet.

Sosiale Medier

Via Sosiale Medier henter Post Social tidvis inn interessenter for våre kunders kampanjer. Dette kan være i forbindelse med ledige stillinger, konkurranser eller annet. Disse begrenser seg til frivillig registrert navn, telefon, epost, samt spørsmål relatert til kampanjen. Post Social oversender informasjonen til respektive kunde (alltid opplyst på kampanjen) og kunde overdrar med det behandling av personopplysningene, samt står ansvarlig for å håndheve personvernet. Eventuelle henvendelser i den forbindelse må også rettes til den respektive kunde, men Post Social kan bistå.

Medierådgiver i Post Social oppbevarer kun opplysningene til endt oppdrag. Post Social, eller deres ansatte, tar ikke kontakt med personer/kandidater selv (hvis ikke annet er avtalt). Administrator for hvert sosiale media sitt verktøy vil kunne ha tilgang til informasjonen, begrenset oppad til den perioden det sosiale mediet rettmessig kan oppbevare det.

Kundeopplysninger

Post Social tar seg bruk av SuperOffice (www.superoffice.no) sin skyløsning for lagring og oppfølging av kunder. Løsningen har streng sikkerhet for beskyttelse av dataene. Du kan lese mer om disse på deres trust center.

Ansatte i Post Social har i SuperOffice tilgang til informasjon om bedrift, kontakter vi har vært i dialog med og hvilke aktiviteter som er blitt gjort/skal gjøres. Dette for å kunne ivareta kunder på best mulig måte. Viktige innstillinger vedrørende administrasjon av systemet har kun Daglig Leder og CRM-ansvarlig tilgang på. Førstnevnte sitter med ansvaret. Firmaer vi ikke har vært i dialog med i løpet av 3 år blir automatisk slettet, sammen med eventuell kontaktinformasjon til ansatte.  Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

E-post og telefon

Post Social og deres ansatte benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i epostkassen. Ved fratreden slettes epostkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Post Social behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. For utenom Post Social har deres regnskapsbyrå Eacy Accounting AS tilgang på dette. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er Daglig Leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende sitt arbeid.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på tilsynets nettsider.

Alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca. ett år før de makuleres. Personalmapper ryddes ved avsluttet arbeidsforhold og arkiveres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Post Social har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Post Social sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller mangelfulle opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: post@postsocial.no
Telefon: +47 66980088
Postadresse: Drengsrudbekken 4, 1383 Asker