Menn klatrer til tops selv uten utdannelse, kvinner tar færre sjanser

 

I den seneste utgaven av Tidsskrift for samfunnsforskning, kan vi lese en ny artikkel fra professorene Knud Knudsen (professor emeritus i sosiologi ved UiS) og Tom Colbjørnsen (professor i ledelse og organisasjon ved BI) vedrørende forskjellene i menn og kvinners lederkarrierer.

Forskningsprosjektet de har gjennomført viser at det er avgjørende med høy utdannelse for om kvinner når toppen, mens utdannelsesnivået betyr mindre for menn. Studien viser også at menn starter på et høyere stillingsnivå og investerer mer tid i lederjobben, men at kvinner som blir stående i lederkarrieren, siden kan lykkes med å ta igjen noe av forspranget. Grunnlaget for forskningsprosjektet er nær 600 intervjuer, over en 12 års periode, med norske ledere fra både privat og offentlig sektor.

I en kommentar til Dagens Næringsliv på spørsmål om arbeidsgivere vektlegger ledernes utdannelse mer når de ansetter en kvinne enn en mann, svarer Knudsen:

– Ja, det er trolig kombinasjonen av at sterk formell utdannelse gir trygghet til både kvinnen som søker og hos arbeidsgiver. Mannlige ledere er mer vanlig og derfor opplever arbeidsgiver kanskje ikke at utdannelsesnivået er like viktig for dem

 

I den samme artikkelen peker toppsjefen i Posten, Tone Willie (54) på at kvinner gjerne tenker «det er to ting jeg ikke kan, da søker jeg ikke», mens menn tenker at «yes, det er to ting jeg kan, jeg søker». Spørsmålet blir da om dette altså også kan dreie seg om vesentlige forskjeller i vår mentalitet? I følge Knudsen, kan det tyde på at menn har mer selvtillit, mens kvinner er mer usikre på om de mestrer lederrollen.

 

Kvinner opplever også etter alt å dømme fortsatt et sterkere ansvar for familie og hjem. Derfor oppfattes det som mer krevende å ta på seg en lederjobb enn for menn, uttaler Knudsen.

Det kan dog se ut til at det er lys i tunellen. Til DN sier professor Knudsen at det er svært sannsynlig at halvparten av landets ledere er kvinner om 30 år. Han resonerer dette med at:

 

-Kvinner som står i lederjobben, stiger raskere i gradene enn menn, dog fra et lavere utgangspunkt.

-Flere kvinner enn menn velger høyere utdannelse, med stor kvinneandel også i lederutdannelsene.

-Kvinner og menn starter nå oftere på like fot når de tar fatt på lederkarrieren.

-Over 30 prosent av landets ledere er i dag kvinner.

 

De fleste av oss er nok helt enig i at vi trenger flere dyktig kvinnelige ledere. Spørsmålet om hvorfor det ikke er flere kvinnelige ledere kan være et litt følsomt tema. Personlig er jeg av den formening at det er en rekke faktorer som gjør det noe tyngre for kvinner, i hvert fall når det kommer til å komme i gang med lederkarrieren. Blant annet vet vi historisk sett at en bevist eller ubevist gjerne rekrutterer personer lik en selv. Med et fortsatt mannsdominert bilde av norsk ledelse, har dette negative ringvirkninger. Samtidig erfarer jeg også at kvinner ikke vil ha puter sydd under armene for å komme dit. De ønsker konkurrere på likt nivå.

Når dette er sagt, og det kommer til hva menn og kvinner gjør forskjellig, syns jeg det er fint hva professorene (og toppleder i Posten) setter  fingeren på her. Jeg har blant annet holdt en del kurs, hvor jeg ofte har nevnt at det er ganske mennesklig å finne, samt fokusere på, fem feil i stedet for en rett. Bare tenk over det, vi er nok i mer eller mindre grad inne på det daglig. Vår indre dialog påvirker konstant vår motivasjon og er avgjørende for vår selvsikkerhet både på kort og lang sikt. I karrieresammenheng, og i omtalen om seg selv og sin kompetanse, kan det kanskje tyde på at uttrykket stort sett er omvendt for menn når de vurderer seg selv til en stilling. Dette får meg til å tenke litt på rotet min kone ser hjemme, som jeg (kanskje som mann) overhode ikke legger merke til. Ut fra min egen erfaring med rekrutteringsprosesser, har også jeg en opplevelse at kvinner kanskje har en liten tendens til å være litt for hard mot selg selv – vedrørende hva de kan eller ikke. Kanskje bør de fokusere noe mer på hvor ryddig deres karriere og kompetanse fremstår, i stedet for å legge fokus på litt støv i det ene hjørne? Ta litt flere sjanser Norges kvinner. Dere er mer enn dyktige nok!

 

 

Jan Erik Stuedal | Daglig Leder | www.postsocial.no

 

Artikler:

Underveis Menns og kvinners lederkarrierer

Menn klatrer til topps uavhengig av utdannelse, kvinner tar ikke sjansen – dn.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Aktuelt

Jobber du med HR og rekruttering? Kaster du bort budsjettet på dårlige medievalg?

Første halvdel av 2023 viser at arbeidsledigheten er lav og at antall ledige stillinger har økt. Også i forhold til rekordmånedene i starten av 2022. ...
Aktuelt

Olav Thon Gruppen velger Post Social

  Det er med glede vi kan informere om at Olav Thon Gruppen har valgt Post Social som leverandør for alle sine selskaper. Avtalen innebærer ...
Statistikk

Statistikk – sosiale medier – q2 2022

Se oppdatert statistikk for hvert enkelt sosiale media i Norge – Q2 2022