Post Social | Post Social leverer nå også kampanjer på TikTok
Post Social utvider sin portefølje innen sosial rekruttering og leverer nå også målrettede kampanjer for stillingsannonsering, eller for Employer Branding, på TikTok
24554
post-template-default,single,single-post,postid-24554,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,menu-animation-underline,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,cookies-not-set

Post Social leverer nå også på TikTok

Post Social har nå gleden av å informere om at vi har utvidet vår kompetanse og fyller på porteføljen med enda et media. Etter samtaler med TikTok, kan vi nå på vegne av våre kunder også føre kampanjer der. Det er nylig at TikTok lanserte sine annonseløsninger for nordiske partnere og Post Social er som vanlig tidlig på banen. Med dette øker vi arsenalet med en ny populære løsninger, som gjør det mulig for våre oppdragsgivere å nå ut til fremtidige arbeidstakere. På tross av at det har vært en del skepsis og negativ omtale rundt mediet nasjonalt og internasjonalt, har TikTok vokst kraftig i popularitet blant brukere også i Norge.

TikTok sin første versjon av annonseringsverktøy og målretting er noe begrenset, men vi har fått beskjed om at mulighetene vil bedres fortløpende. Blant annet kan det være en ulempe, i hvert fall i forbindelse med flere stillingsannonseringer, at en per i dag kun kan velge nasjonale geografiske kampanjer. Ut over det kan valgmulighetene minne litt om Snapchat – som vi har jobbet med over lengre tid. Snapchat er også et media som er noe begrenset med tanke på målrettingsmulighetene i rekrutteringsøyemed, men har vist seg kostnadseffektivt ved riktig bruk. Vi tror, som med Snapchat, at kostnadseffektiviteten og det faktum at Post Social på vegne av sine kunder vil være langt tidligere ute på mediet enn de fleste, vil oppveie for noen av begrensningene per i dag. Ut fra hva vi har sett av annonsører på TikTok, vil en med Post Social i hvert fall være av de første som benytter mediet i rekrutteringssammenheng. Vi ser stort sett vanlig reklame der. For mange av våre kunder vil også kampanjer for Employer Branding passe utmerket på mediet. Vil du som arbeidsgiver fremstå som moderne og vise at en følger med i tiden, så vil en kunne imponere ved å være tidlig ute med det aller siste. Om du er liten lokal eller stor nasjonal/internasjonal gjør ingen forskjell. Våre priser er også veltilpasset selv de med begrensede budsjetter.

Mediet krever videoer i 9:16 format og bør ligge på en lengde på ikke mer enn 15 sekunder, som er i samsvar med våre anbefalinger på andre medier. En kan lage videoer ut fra maler i TikTok sitt verktøy, på lik linje som på Snapchat (for de som er kjent med det). Har en kjøpt en rimelig videoproduksjon fra Post Social (som kostnadsmessig fint kan forsvares selv på enkeltutlysninger) dekker kjøpet også dette formatet, så det vil i slike tilfeller ikke tilkomme ekstra kostnader for videoproduksjon tilpasset TikTok. Vi produserer alltid videoer i tre formater for best mulig visning på alle flater (blant annet format 9:16). Facebook for eksempel, krever alle tre.

Er du interessert i å vite mer om TikTok, muligheter, priser og hvilke kampanjer som kan egne seg der. Ta kontakt med din medierådgiver, ring 66980088 eller send oss en e-post på post@postsocial.no.

Post Social

No Comments

Post a Comment

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram