Stine Kvalen Andersen, Rekrutteringsansvarlig

Diakonhjemmet Sykehus utlyser ofte spesialiserte stillinger primært innen helsesektoren, hvor det er stor konkurranse om den kvalifiserte arbeidskraften. Vi bruker jevnlig Post Social for å kunne hevde oss i konkurransen om de beste kandidatene og er godt fornøyd med resultatene.

I tillegg opplever vi å møte rådgivere som forstår virksomhetens behov, som handler raskt og som alltid er tilgjengelige – både pr. e-post og telefon. Vårt inntrykk er at kombinasjonen av deres kompetanse innen rekruttering og sosiale medier, gode målrettede annonser, samt at rådgiverne er tett på og følger opp kampanjene, er noen av suksesskriteriene bak deres gode leveranse.