Sigbjørn Rød, Ressurs /HR / IT-sjef

Vi rekrutterer innen et bredt spekter innenfor anleggsbransjen. Vi er stadig i utvikling og har behov for de beste hodene i bransjen. Vi har benyttet Post Social ved annonsering ved flere tilfeller og har opplevd en god respons på de utlyste stillingene. Vi opplever samarbeidet med Post Social som velfungerende og planlegging av kampanje, gjennomføring og oppfølging underveis har fungert bra.