Christian Westermark, Daglig Leder

Som et supplement til tradisjonelle stillingsannonser bruker vi sosiale medier for å komme i kontakt med flere aktuelle kandidater. Til dette bruker vi Post Social og vi er meget fornøyd med både rådgivningen i forkant og resultatene