Nanny Nilson, HR koordinator

Samarbeidet med Post Social har resultert i mange flere kvalifiserte søkere med riktig profil til Lekter’n. Kampanjen på Facebook og Instagram ga stor spredning og oppmerksomhet blant riktig målgruppe og vi er nå i havn med sommerbemanningen tidligere enn noen sinne. Det er stor konkurranse om og nå dyktige ansatte relatert til servering og vi kan absolutt anbefale et samarbeide med Post Social for bistand med rekruttering via sosiale medier