Trude Brøndelsbo, HR direktør

Det er en utfordring å finne faglærte mekanikere til våre 42 Scania-verksteder over hele landet. Vi har opplevd PostSocial som en svært engasjert samarbeidsparter i arbeidet med å synliggjøre ledige stillinger, ikke minst når det gjelder rekruttering av Scania-mekanikere – det er ingen tvil om at vi har felles mål!

Første steg på veien er å gjøre Scania og våre ledige stillinger synlig for riktig målgruppe. Med Post Socials hjelp og gode kompetanse når det gjelder å treffe brukeren av sosiale medier, eks. i forbindelse med Facebook-kampanjer, har vi fått en formidabel økning i visninger av våre stillingsannonser. Vi opplever også både flere og bedre kvalitet på søkerne en tidligere – HR direktør Norsk Scania