Marianne Ørpetveit, Daglig leder av Gatehospitalet Bergen

Frelsesarmeens rusomsorg Gatehospitalet Bergen har benyttet tjenesten i Post Social AS i forbindelse med rekruttering av helsepersonell. Kampanjen varte i 14 dager med direkte link til annonse.

Prosjektleder i Post Social AS var veldig lydhør for vårt behov, og vi hadde et godt samarbeid gjennom hele prosessen. Vi er godt fornøyd med samarbeidet og måten vi ble møtt av prosjektleder. Det er tydelig at Post Social AS har gode verktøy for å nå ut til de aktuelle målgruppene. Vi fikk inn mange gode søkere som vi ellers tror vi ikke hadde nådd. Etter søknadsfristen utløp, fikk vi en oversikt over resultatet på alle treff på de ulike medieplattformene. Vi anbefaler andre å benytte seg av Post Social AS for å nå ut til den rette målgruppen for deres tiltak. 😊