Elisabeth Gjerdingen, HR-direktør

Vi ønsket å fornye oss på hvordan vi tiltrekker oss kandidater til ledige stillinger i Hertz og valgte bort de tradisjonelle kanalene for annonsering av ledige stillinger. For å treffe de rette kandidatene ba vi om bistand fra Post Social, de hjalp oss å definere målgruppen innenfor de geografiske områdene hvor vi hadde behov for sommervikarer.

Vi har ved to anledninger annonsert via Snapchat og Facebook og begge gangene ga det oss mange gode kandidater som ønsket å kombinere studier og sommerferie med jobb hos oss i Hertz. I tillegg ser vi at dette også gir oss god markedsføringsverdi samtidig som vi treffer rett målgruppe. Vi har opplevd et godt samarbeid med Post Social og vil også benytte dem ved neste anledning.