Jeanette Lundestad, HR direktør

SSG er opptatt av modernisering og å få vise seg som en attraktiv, moderne og fremtidsrettet arbeidsplass for dyktige arbeidstakere. Vi er vel viten om at de beste kandidatene ofte ikke aktivt leter etter ledige stillinger samt at arbeidsmarkedet er i endring. For best mulig å kunne utnytte kraften i sosiale og digitale medier i rekrutteringsprosessen, har vi benyttet oss av Post Social og vi er veldig fornøyd med hele prosessen. Sist kampanje var et større prosjekt hvor vi søkte tømrere og skadeteknikere gjennom flere medier over hele landet. Ved hjelp av Post Social sine løsninger, og kunnskap om hvordan å bruke mediene i rekrutteringssammenheng, har vi oppnådd svært god synlighet blant riktige profiler / kandidater. En synlighet som også er i samsvar med deres garantier. Dette resulterte i at vi oppnådde et felles mål, som var et godt tilfang av kvalifiserte kandidater til mange av våre avdelinger.

Post Social sto også for en videoproduksjon. En produksjon vi bet oss merke til at egne medarbeidere også ble stolt over. I tillegg var vi imponert over Lead Ad løsningen og hvor lett det jevnlig var så sende over nye potensielle kandidater til riktige avdelinger. Vi har fått god oppfølging av Post Social gjennom hele kampanjeperioden og vi har satt pris på hvor enkel de har gjort hele prosessen for oss. Vi kan trygt anbefale deres tjenester. Vi kan også nevne at vi tidligere har prøvd en annen aktør for den samme målsettingen, men ikke opplev i nærheten av like gode resultater.