John Olav Høghaug-Western, Økonomi- og personalsjef

Vi har benyttet Post Social til stillinger som fordrer spesiell kompetanse og hvor det er imperativt at de rette kandidater ser annonsen. De vi er ute etter er da som regel i arbeid, og det er behagelig å sette annonseringen bort slik at det blir håndtert på en måte som er riktig i forhold til de vi ønsker å treffe.

Vi ble veiledet til å benytte video til sosiale medier, og innsalget av stillingen vil da være gjort på få sekunder. Dette gjorde at vi fikk flere søknader enn forventet, og vi har fått en søkermasse med gode kandidater vi ønsker å gå videre med.

Det er god oppfølging, både underveis og etter kampanjen, og det det er en profesjonalitet i produktet der det merkes at det er et genuint ønske om at vi skal lykkes å finne den rette kandidaten.