Kjell Arne Haakonsen, Adm. Dir.

Vi vil takke for et godt samarbeid i prosessen med å finne kandidater til Fast Food Service Norge.

Før vi begynte å bruke Post Social, annonsert vi kun i tradisjonelle kanaler (som for eksempel på finn.no). Til tekniske stillinger har vi historisk sett fått inn svært få søkere, og kompetansen på de søkerne vi har fått samsvarte ofte ikke til kravene.

Etter at vi kom i kontaktet med Post Social, fikk vi innledningsvis en lettfattelig presentasjon i et møte, hvor vi også fikk fremmet våre utfordringer. Etter at samarbeidet startet, har vi fått gode råd til hvordan å løse utfordringene, samt god oppfølging underveis. Produksjonene (blant annet av videoer) har også gått raskt. Den siste kampanje vi kjørte var i søken etter serviceteknikere, hvor vi også tok oss bruk av Lead Ad. Vi endte opp med over 40 kandidater, hvorav mange var med relevant bakgrunn! Vi tok telefonisk kontakt med alle og inviterte 6 kandidater inn til intervju. En topp motivert, og godt kvalifisert kandidat ble ansatt.

Vi har lyttet til Post Social sine råd fra start og har følte oss trygg på at deres kompetanse, i kombinasjon med valgte medier, ville få jobben gjort. Vi har ikke blitt skuffet. Kort oppsummert har vi blitt forbløffet over responsen og over kompetansen på kandidatene vi har fått levert. Vi kommer til å fortsette bruke Post Social ved fremtidige rekrutteringer.