Henrik Plaum, daglig leder

Vi i Rørleggerhuset har brukt Post Social sine tjenester ved flere anledninger. Deres løsninger har vist seg å være effektive, enkle og kreative. Alle i vår bransje vet hvor utfordrende det er å få tak i dyktige rørleggere. Gjennom Post Social oppnår vi et konkurransefortrinn. Siste kampanje vi kjørte resulterte i hele 9 intervjuer med kvalifiserte kandidater. 4 eller 5 av disse fikk vi oversendt før kampanjen var over en gang. Dette effektiviserer og korter ned våre rekrutteringsprosesser. Få, om ingen, gir oss lignende resultater. Vi ønsker også fremheve videoproduksjonene. Vi er veldig godt fornøyde med kvaliteten, kostnadseffektiviteten og oppmerksomheten de gir. Post Social er nå vår prefererte leverandør for å tiltrekke kvalifiserte kandidater.