Ingrid Kåsine Turøy, HR-konsulent

Olav Thon Gruppen/Thon Hotels inngikk et samarbeid med Post Social våren/sommeren 2021 for å få hjelp med oppbemanningen på hotellene våre etter covid-19 pandemien. Vi ønsket å gjennomføre en landsdekkende kampanje via sosiale medier for å nå ut til så mange potensielle kandidater som mulig.

Helt fra første kontakt med Post Social opplevde vi en stor vilje og engasjement til å få til en god og treffende kampanje. Vi fikk tett oppfølging gjennom hele planleggingsprosessen, samt all nødvendig informasjon underveis. Når vi lanserte kampanjen ble vi fulgt opp jevnlig med statusoppdateringer og statistikker.

Vi er alt i alt veldig godt fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Post Social. De har vært svært tilgjengelige og serviceinnstilte hele veien. Vi kan varmt anbefale Post Social til andre bedrifter som ønsker å rekruttere gjennom sosiale medier.