Trine J. Hansen, ass.rådmann

Nord-Odal kommune har brukt Post Social ved utlysning av sentrale stillinger i kommunen. Jeg er fornøyd med det gode samarbeidet vi hadde med dem i forbindelse med annonseringen i sosiale medier. Vi fikk mange og gode treff på våre utlysninger noe som ført til mange gode søkere. Jeg takker for et godt samarbeid knyttet til disse utlysningene.