Thon Hotels

Thon Hotels har et kontinuerlig behov for å få dekket diverse stillinger i organisasjonen. Vi har siden starten av samarbeidet kjørt flere kampanjer i Norge og Skandinavia, som har dekket de fleste posisjoner du vil finne i deres bransje. Thon Hotels er en lydhør arbeidsgiver, som er åpen for nye forslag og ikke er redd for kreativ tenkning. En av utfordringene vi fikk var å lage en kampanje for en rekrutteringsdag i Oslo.

Oppgaven var å lage en kampanje som ville tiltrekke riktige kandidater for en dags arrangement, på ett av deres hoteller. Thon Hotels ville gi kandidater muligheten til å snakke med medarbeidere, gjennomføre speedintervjuer, delta på foredrag, konkurranser, tilby lettere servering osv.

Løsningen

Vi laget videoer (i flere formater for optimal visning på alle flater) og en tilknyttet løsning hvor kandidater enkelt kunne melde sin interesse for å delta på rekrutteringsdagen. Kandidater fikk også mulighet til å velge hvilken type stilling de kunne tenke seg å jobbe i. Vi laget to separate kampanjer hvor vi skilte kokker fra andre medarbeidere. Kokker er av de mest utfordrende stillingene å få gode kandidater til og krever sin egen målretting.

Kampanjen startet 4 uker før rekrutteringsdagen. Vi foreslo også gå nasjonalt for å få med oss de som ville kunne flytte på seg eller kunne tenke seg å jobbe for et hotell i sitt nærområde. Samtidig ville vi plukke opp de kandidater som ikke kunne komme, men som kunne være interessert i å komme i dialog med Thon Hotels. Som svaralternativ på registreringsskjemaet satte vi derfor opp et alternativ for dette. På denne måten ville vi få til en maksimal utnyttelse av kampanjen.

Vi foreslo også å registrere i døra hvem som kom av de påmeldte og ikke. Slik at de som av en eller annen grunn ikke kom også kunne følges opp i etterkant.

Resultat

Kombinasjonen av krativ løsning, riktig valgte media, målretting og et tiltalende (og riktig) visuelt budskap viste seg å bli en stor suksess. Vi sendte to rådgivere ut til hotellet rekrutteringsdagen og alt fra start var det fult med kandidater som gikk mellom stander, var i speedintervjuer og hørte på foredrag. I tillegg skaffet vi hundrevis av kandidater som ikke kunne komme, men som meldte sin interesse for å bli kontaktet for diverse stillinger rundt omkring i landet – både av kokker og andre typer medarbeidere.

I skrivende stund, to måneder etter rekrutteringsdagen, har vi fått vite de fortsatt jobber med disse. Kampanjen gikk med andre ord over all forventing. Et godt gjennomført opplegg på rekrutteringsdagen fra Thon Hotels medførte også fornøyde deltakere, som til syvende og sist har en positiv påvirkning på kjeden sitt Employer Brand.

Bilder fra rekrutteringsdagen

Læring

Her fikk vi mulighet til å benytte vår kompetanse til å tenke ut av boksen. Vi dro stor lærdom av kampanjen og har mye å ta med oss i «kofferten» til neste rekrutteringsdag for Thon Hotels, eller til andre kunder som ønsker å gjennomføre noe tilsvarende. Vi vet nå hva som fungerer og har også tatt med oss lærdom på hvilke områder vi kan finpusse for tilsvarende kampanjer.

 

Uttalelse fra Thon Hotels på generelt grunnlag

Olav Thon Gruppen/Thon Hotels inngikk et samarbeid med Post Social våren/sommeren 2021 for å få hjelp med oppbemanningen på hotellene våre etter covid-19 pandemien. Vi ønsket å gjennomføre en landsdekkende kampanje via sosiale medier for å nå ut til så mange potensielle kandidater som mulig.

Helt fra første kontakt med Post Social opplevde vi en stor vilje og engasjement til å få til en god og treffende kampanje. Vi fikk tett oppfølging gjennom hele planleggingsprosessen, samt all nødvendig informasjon underveis. Når vi lanserte kampanjen ble vi fulgt opp jevnlig med statusoppdateringer og statistikker.

Vi er alt i alt veldig godt fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Post Social. De har vært svært tilgjengelige og serviceinnstilte hele veien. Vi kan varmt anbefale Post Social til andre bedrifter som ønsker å rekruttere gjennom sosiale medier.

Ingrid Kåsine Turøy, HR-konsulent

Kontakt oss

Adresse

Fekjan 13, 1394 Nesbru

Telefon

66 98 00 88

Sosiale medier

Send en melding