Mæland angriper mannekultur. Mener middelaldrende menn har forrang.

Det er like mange kvinnelige som mannlige ledere i det offentlige og i landets organisasjoner. Men ikke i norsk næringsliv.  – Middelaldrende menn fra Oslo-området har forrang, fastslår næringsminister Monica Mæland (H). En ny rapport Institutt for samfunnsforskning har laget på oppdrag fra Næringsdepartementet viser at norske kvinner nå er likestilt menn i lederstillinger i det offentlige …

Mæland angriper mannekultur. Mener middelaldrende menn har forrang. Read More »