Scania

Det er en utfordring å finne faglærte mekanikere til våre 42 Scania-verksteder over hele landet. Vi har opplevd Post Social som en svært engasjert samarbeidsparter i arbeidet med å synliggjøre ledige stillinger, ikke minst når det gjelder rekruttering av Scania-mekanikere – det er ingen tvil om at vi har felles mål! Første steg på veien er å gjøre Scania og våre ledige stillinger synlig for riktig målgruppe. 

Med Post Socials hjelp og gode kompetanse når det gjelder å treffe brukeren av sosiale medier, eks. i forbindelse med Facebook-kampanjer, har vi fått en formidabel økning i visninger av våre stillingsannonser. Vi opplever også både flere og bedre kvalitet på søkerne en tidligere – HR direktør Norsk Scania

Scania

Det er en utfordring å finne faglærte mekanikere til våre 42 Scania-verksteder over hele landet. Vi har opplevd Post Social som en svært engasjert samarbeidsparter i arbeidet med å synliggjøre ledige stillinger, ikke minst når det gjelder rekruttering av Scania-mekanikere – det er ingen tvil om at vi har felles mål! Første steg på veien er å gjøre Scania og våre ledige stillinger synlig for riktig målgruppe. 

Med Post Socials hjelp og gode kompetanse når det gjelder å treffe brukeren av sosiale medier, eks. i forbindelse med Facebook-kampanjer, har vi fått en formidabel økning i visninger av våre stillingsannonser. Vi opplever også både flere og bedre kvalitet på søkerne en tidligere – HR direktør Norsk Scania

Utgangspunkt

Scania er en ledende produsent av tunge lastebiler, busser og industri- og marinemotorer. I den forbindelse har de et løpende behov for blant annet mekanikere, serviceteknikere og verkstedledere i hele Norge, en stedvis utfordrende målgruppe å få tak i. Fra start har det vært et ønske fra Norsk Scania sin side å bli langt mer synlig i sosiale medier, også når det kommer til rekruttering. Vi gjennomførte først et større pilotprosjekt med en rekke stillinger, før de valgte en større fast årlig avtale. Norsk Scania er nå en av våre største kunder, med kampanjer gående neste kontinuerlig.

Løsningen

Siden behovet ofte er løpende, med tilnærmet like stillinger flere steder, benyttet vi sjansen alt fra start i pilotprosjektet til å gjøre flere testinger. Vi testet blant anne bilder, budskap, tekst og tekstplasseringer for så se hva som ga best resultater. Målrettingen følte vi oss trygg på da vi har kjørt en rekke kampanjer mot tilnærmet like målgrupper tidligere. Vi gjennomgikk også løsningene for stillings- og søknadshåndtering og rapporterte utfordringer som kunne påvirke søknadsprosessen i negativ retning, noe Scania fikk korrigert umiddelbart. Dette gjaldt blant annet utfordringer ved bruk av mobile enheter. For å fronte de lokale servicesentrene administrerer vi nå også over 40 av Scania sine bedriftssider på Facebook.

Resultat

Scania har fått gode tilbakemeldinger fra sitt eget nettverk, hvor de nå merker at de er langt mer synlige i sosiale medier. Deres kampanjer har på noen måneder ført til millioner av visninger i målgruppen. Gode kampanjer for stillingsannonsering fører også til styrking av ens merkevare som arbeidsgiver.

Læring

Scania sine kampanjer har lært oss mye og har påvirket hvordan vi kjører kampanjer generelt for kunder, særlig når det kommer til hvordan vi bruker tekst. Siden vi har fått mulighet til å teste flere versjoner av tilnærmet like utlysninger, ved flere anledninger, sitter vi med ganske håndfaste bevis på hva som fungerer best. God dialog med kunden har vært avgjørende for suksessen.

Kontakt oss

Adresse

Fekjan 13, 1394 Nesbru

Telefon

66 98 00 88

Sosiale medier

Send en melding