Loyalty People

Som et supplement til tradisjonelle stillingsannonser bruker vi sosiale medier for å komme i kontakt med flere aktuelle kandidater. Til dette bruker vi Post Social og vi er meget fornøyd med både rådgivningen i forkant og resultatene – Christian Westermark, daglig leder i Loyalty People.

Loyalty People søker en av de mest etterspurte målgruppene som finnes; unge selgere. I juni 2017 var det eksempelvis dobbelt så mange ledige stillinger innen salg som innen IT-utvikling på FINN.no.

Løsningen

Det vesentlige var å senke terskelen for å søke. Vi utviklet derfor en kampanje som ledet inn til en mobil landingsside, der kandidater kunne melde sin interesse i løpet av 30 sekunder, for så å bli kontaktet. Dermed skapte vi konkurransefortrinn ved enklere å komme i dialog med relevante kandidater i markedet.

Resultat

Per kampanje kom det minimum et titalls henvendelser, noen ganger opp mot 100. Per kampanje ansettes det 2-4 (forutsatt at markedsituasjonen også er god). Sammenlignet med tidligere tiltak, er dette som natt og dag å regne.

Læring

Den viktigste læringen har vært å kunne tenkte kreativt for å nå og komme i dialog med pressede målgrupper.

Kontakt oss

Adresse

Fekjan 13, 1394 Nesbru

Telefon

66 98 00 88

Sosiale medier

Send en melding