Internasjonalt eksempel

Et Dansk prosjekt ønsket å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft fra utlandet, innen blant annet IT, energi og biovitenskap.

Nøkkelen var å spisse målgruppen så mye som mulig, da budsjettet ikke tillot å treffe alle i hele Europa. Vi så på arbeidsmarkedssituasjonen i ulike land, livssituasjon som tilsa om man var villig til å flytte, hvilke byer som utdanner relevante fagpersoner, samt hvilke store internasjonale selskaper som hadde denne typen ansatte per i dag.

Resultat

Relevansscoren på målrettingen var meget bra til utlysning å være. Mellom 6 og 8 (av maks 10) på Facebook, med dertil engasjement. Foruten å klikke seg inn på stillingene, så vi dette medførte flere delinger og likes enn mange andre lignende kampanjer (fra kandidater med riktig bakgrunn).

Læring

Den viktigste læringen var hvor spisst vi kunne definere målgruppen på kryss av flere landegrenser og likevel nå frem til mange nok potensielle kandidater. Dette på tross av svært begrensede budsjetter. Hvor vidt en kampanje kan regnes som en suksess eller ikke, krever også at en må se på flere parametere. Vi er opptatt av å treffe målgruppen, som i seg selv er en suksessfaktor og det første mål våre kunder benytter oss for. Kvalitet og antall søkere er en konsekvens av etterspørsel, gode budskap og selskapet sin attraktivitet. En kan dermed påstå at selskapet attraktivitet og gode budskap ikke vil hjelpe uten god målretting.

Kontakt oss

Adresse

Fekjan 13, 1394 Nesbru

Telefon

66 98 00 88

Sosiale medier

Send en melding