Fossumkollektivet

Vi i Stiftelsen Fossumkollektivet har benyttet oss av Post Social ved flere utlysninger. Resultatet er at vi har truffet ønsket målgruppe som har resultert i søkere med etterspurt kompetanse. Post Social er serviceinnstilte og fleksible. Line Holm, Personalkonsulent

Stiftelsen Fossumkollektivet har et regelmessig behov for sykepleiere / vernepleiere / miljøterapeuter flere steder i landet. I flere tilfeller har de slitt med å få kvalifiserte kandidater gjennom tradisjonelle medier, spesielt ute i distriktene. Utfordringen har også stedvis vært en mangel på mannlige arbeidstakere, noe som hindrer en god kjønnsbalanse.

Bilde fra kampanje i sosiale og digitale meder for Fossumkollektivet

Løsningen

Vel vitende om at ansatte gjerne jobber i en 7/7 turnus, åpnet muligheten seg for å målrette kandidater bredt geografisk i landet. I samarbeid med Stiftelsen valgte vi å fokusere på Facebook og Instagram. Kandidater her er primært ikke stillesittende, så vi anså mobile flater for å være av stor viktighet. De steder hvor det var mangel på menn valgte vi også å legge mer tyngde på visninger mot denne gruppen.

Resultat

Nevnte tiltak, i kombinasjon med en god research og påfølgende målrettingskriterier, ledet til svært gode resultater. Vi har skaffet langt flere kvalifiserte kandidater enn Fossumkollektivet tidligere har opplevd og løste vanskelig oppdrag raskere. Vi har ved visse oppdrag fått et titalls antall søkere, hvorpå opp mot 70 % av søkerne har vært kvalifiserte. Andelen kvalifiserte mannlige søkere har også økt betraktelig.

Læring

Vi har truffet målgruppen godt fra første dag og det har vært få justeringer vi har måttet gjøre underveis. Tilgang på godt og engasjerende materiell fra Fossumkollektivet har vært et svært viktig bidrag til resultatet. Tematikken og innholdet i arbeidet har vært viktig å få fremmet overfor potensielle arbeidstakere og vi har lært underveis hva som har fungert best av bilde, videobruk og kombinasjonen av de to. Alle kampanjer har vekket stort engasjement både i form av likes, delinger og unike interessenter.

Kontakt oss

Adresse

Fekjan 13, 1394 Nesbru

Telefon

66 98 00 88

Sosiale medier

Send en melding