FFS

Fast Food Services Norge selger storhusholdningsprodukter, montasje og service mot bedriftsmarkedet. De har kunder blant landets største kjeder som McDonald’s, Burger King, CircleK, Nespresso, Starbuks, Peppes Pizza m.f. 

FFS har spesielt sett en økende utfordring med å få dekket tekniske stillinger og tradisjonelle kanaler har gitt svært få søkere med dårlig kvalitet.

Løsningen

Første steg var å kartlegge målgruppen og identifisere hva som er utfordringen ved å få kandidater til å søke. Som med mange andre sektorer er det stor konkurranse om kandidater til tekniske stillinger. Vi vet også at kandidater i denne sektoren dermed ikke er ofte er på tradisjonelle stillingsbaser. Vi valgte derfor en løsning som ville fremme FFS i konkurransen om de passive jobbsøkerne (de som er i jobb, men som vi kunne vekke en interesse hos til å skifte) og lette måten de kommer i dialog med FFS. Dette ved blant annet å fjerne den tradisjonelle søkeprosessen og satse på generering av personer som ville vise sin interesse og bli kontaktet. En som jobber i felt, må ha en enkel måte å komme i dialog der og da, via sin mobile enhet.

Vi valgte også medier vi ut fra hva vår erfaring viste kom til å nå ut til riktige kandidater og laget en video som ville appellere til målgruppen.

 

Resultat

Med vår erfaring og kompetanse om alt fra hvordan å bygge kampanjer i rekrutteringssammenheng, til målretting og valg av medier, har FFS fått et svært godt resultat. Vi har kjørt flere stillinger for FFS innen alt fra tekniske stillinger til lager. På samtlige har de fått et titalls interessenter og samtlige stillinger er blitt besatt. Dette helt uten bruk av tradisjonelle jobbdatabaser.

Læring

Dette er et godt eksempel på hvordan vi har brukt vår lærdom opp gjennom årene for å løse utfordrende utlysninger. Viktigheten av å ha dratt lærdom fra mange tilsvarende kampanjer gjennom årene, evnen til å kunne se ting fra kandidater sitt perspektiv og å kunne skape handling fra riktige kandidater, er helt avgjørende for suksess.

En viktig lærdom kunden fikk testet ut, var hvor viktig det er å ta telefonisk kontakt med interessentene og ikke sende mail. Mail er upålitelig som middel for å få tilbakemelding fra kandidat. Det er en rekke årsaker (også utenfor kandidat sin kontroll) som kan føre til at forespørsel via mail ikke blir sett og / eller besvart.

Uttakelse

Vi vil takke for et godt samarbeid i prosessen med å finne kandidater til Fast Food Service Norge. Før vi begynte å bruke Post Social, annonsert vi kun i tradisjonelle kanaler (som for eksempel på finn.no). Til tekniske stillinger har vi historisk sett fått inn svært få søkere, og kompetansen på de søkerne vi har fått samsvarte ofte ikke til kravene. Etter at vi kom i kontaktet med Post Social, fikk vi innledningsvis en lettfattelig presentasjon i et møte, hvor vi også fikk fremmet våre utfordringer. Etter at samarbeidet startet, har vi fått gode råd til hvordan å løse utfordringene, samt god oppfølging underveis. Produksjonene (blant annet av videoer) har også gått raskt. Den siste kampanje vi kjørte var i søken etter serviceteknikere, hvor vi også tok oss bruk av Lead Ad. Vi endte opp med over 40 kandidater, hvorav mange var med relevant bakgrunn! Vi tok telefonisk kontakt med alle og inviterte 6 kandidater inn til intervju. En topp motivert, og godt kvalifisert kandidat ble ansatt.

Vi har lyttet til Post Social sine råd fra start og har følte oss trygg på at deres kompetanse, i kombinasjon med valgte medier, ville få jobben gjort. Vi har ikke blitt skuffet. Kort oppsummert har vi blitt forbløffet over responsen og over kompetansen på kandidatene vi har fått levert. Vi kommer til å fortsette bruke Post Social ved fremtidige rekrutteringer.

Kjell Arne Haakonsen, Adm. Dir.

Kontakt oss

Adresse

Drengsrudbekken 4, 1383 Asker

Telefon

66 98 00 88

Sosiale medier

Send en melding